Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Terug naar de index Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
directie Voorlichting
Datum: 07-07-1999

Bericht

Pesten op school

Bij APS is verschenen de uitgave 'Pesten op school'. Hierin is opgenomen een selectie artikelen van de afgelopen tien jaar over pesten op school. De artikelen zijn afkomstig uit diverse tijdschriften en kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt: onder andere voor ouders, leerlingen, studenten en docenten van lerarenopleidingen en leerkrachten basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het boek is een praktische uitwerking van één van de commitments uit het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten, dat in november 1994 is uitgebracht, namelijk de school verplicht zich tot het aanleggen van toegankelijke, goede informatie over het probleem pesten. 'Pesten op school' kost f37,50 en is uitsluitend schriftelijk (o.v.v. bestelnr. 601.003) te bestellen via:

APS, afdeling Voda, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht.

Deel: ' Publicatie Pesten op school '
Lees ook