Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Terug naar de index Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
directie Voorlichting
Datum: 07-07-1999

Bericht

Scriptie-informatie over gehandicapten

'Ik wil mijn scriptie schrijven over mensen met een verstandelijke handicap, kunt u mij misschien wat informatie sturen?' Regelmatig worden de landelijke organisaties benaderd door leerlingen die een werkstuk moeten schrijven of een spreekbeurt willen houden over mensen met een verstandelijk handicap. Om deze leerlingen te helpen is door de organisaties Somma, VGN en Federatie van Ouderverenigingen de map 'Scriptie-informatie mensen met een verstandelijke handicap' samengesteld. De scriptiemap kost f 6,90 (incl. verzendkosten) en is onder meer te bestellen bij:

Federatie van Ouderverenigingen,
Postbus 85276, 3508 AG Utrecht,
telefoon: 030-2363767.

Deel: ' Publicatie Scriptie-informatie over gehandicapten '
Lees ook