Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

29 mei 2002

publicaties Publicaties

publicatienummer: 801
De integrale medewerker

uitgave:
SEV
datum uitgave: 01-05-2002
omvang: 26 pagina's A4
prijs: 0,00

Decennia lang is de oplossing voor ouderen die vrijwel permanent begeleiding en veelvuldige zorg nodig hadden, gezocht in opname in een verpleeghuis. Thans zijn er een aantal vernieuwende ontwikkelingen op dit vlak gaande. Zo zijn de woningcorporaties zich meer gaan bezighouden met de koppeling van het wonen en de zorg. En door de discussie rond het scheiden van wonen en zorg is het mogelijk geworden de intramurale instelling op te delen in een woon- en een zorgdeel, die afzonderlijk worden gefinancierd. Tenslotte het allerbelangrijkste: onderzoek heeft aangetoond dat ouderen de voorkeur geven aan kleinschalige alternatieven in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit rapport legt de nadruk op hetgeen het kleinschalig wonen voor de professionals betekent. Naast de bewoners hebben de uitvoerende beroepskrachten het meest te maken met de veranderingen die deze woonvorm met zich meebrengt.
opmerkingen: Tevens te bestellen via www.iwz.nl van welke site de tekst van dit rapport ook is te downloaden.

Deel: ' Publicatie SEV De integrale medewerker '
Lees ook