Gemeente Nijmegen


Publicatie 'Trendrapportage Milieu 1998'

Onlangs is verschenen de gemeentelijke publicatie 'Trendrapportage Milieu 1998'. Deze rapportage is opgesteld in het kader van de gemeentelijke milieumonitor.

De trendrapportage beschrijft de stand van zaken en ontwikkelingen van enkele belangrijke milieuthema's, waaronder de milieukwaliteit in de leefomgeving, mobiliteit, energie- en drinkwaterbesparing en afvalstoffen. De beschrijving is gebaseerd op de laatst beschikbare gegevens per eind 1998. Het gaat hierbij zowel om registraties en tellingen als om informatie uit enquêtes uit 1990 en 1994 over het milieugedrag van Nijmeegse burgers. De gedragsgegevens zullen eind 1999 opnieuw gemeten worden via het Milieugedragsonderzoek.

Geïnteresseerden kunnen de 'Trendrapportage Milieu 1998' vanaf 10 maart 1999 gratis afhalen of bestellen bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, Korte Nieuwstraat 6, tel. 024-3292408 of bij de afdeling Milieu, tel. 024-329943.

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie 'Trendrapportage Milieu 1998' Nijmegen '
Lees ook