Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Waarom prestatie-indicatoren falen'
Een publicatie bij het onderwerp Organisatie rijksdienst.

29 december 1999
Prestatie-indicatoren kunnen handig zijn binnen de relatie tussen bestuurskern en ZBO. Hun grote charme is hun eenvoud. Met behulp van een paar tellertjes krijgt de bestuurskern een indruk van het functioneren van het ZBO. Prestatie-indicatoren moeten tegenwoordig bijna. De boodschap van deze handreiking is iets genuanceerder: prestatie-indicatoren moeten goed worden gebruikt. De kernbegrippen zijn validiteit en betrouwbaarheid. Het gebruik van prestatie-indicatoren bepaalt de eisen die aan de validiteit en de betrouwbaarheid moeten worden gesteld. Eigenlijk pleit deze handreiking ervoor, dat de bestuurskern een grotere afwijking van de prestatienorm dan overeengekomen vooral ziet als een signaal om naar de oorzaken daarvan te zoeken en daarna pas te reageren. Als een ZBO louter wordt afgerekend op prestatie-indicatoren, moet men wel erg zeker zijn van de validiteit en betrouwbaarheid.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Publicatie 'Waarom prestatie-indicatoren falen' '
Lees ook