Ministerie van Binnenlandse Zaken


Weerstandsvermogen van gemeenten en provincies

november 1998
Weerstandsvermogen is het vermogen van een gemeente om niet-structurele tegenvallers op te kunnen vangen om haar taken te kunnen voortzetten. Dit blijkt een weerbarstig begrip. In november 1998 heeft het ministerie van BZK een rondetafelconferentie georganiseerd om dit begrip verder te verkennen. In dit boek vindt u een aantal vragen over het begrip weerstandsvermogen, een verslag van de rondetafelconferentie en de conclusies en vervolgstappen die het ministerie heeft gemaakt.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie Weerstandsvermogen van gemeenten en provincies '
Lees ook