Stadsdeel Zeeburg

Publiciteit Javastraat

Datum: 26 juni 2002
Aan: de ondernemers en bewoners van de Javastraat en omgeving Betreft: Publiciteit over de Javastraat

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 juni zijn er berichten in diverse media verschenen, onder andere in het Parool en op 12 juni in het Amsterdams Stadsblad en de Echo, waarin melding werd gemaakt van het feit dat in enkele panden in de Javastraat criminele activiteiten plaats vinden. Dat is het resultaat van een onderzoek van het VanTraa-team dat dit in opdracht van het stadsdeel Zeeburg heeft onderzocht. Het gevolg is geweest dat u wellicht de indruk heeft gekregen dat een groot gedeelte van de winkels in bijna de gehele Javastraat en omgeving niet deugen. Dit beeld klopt niet. In deze brief willen wij u informeren waar het werkelijk om gaat. En ook over onze acties ter promotie van de Javastraat.

Voor alle duidelijkheid. Het gaat niet om winkels. Er zijn 17 horecapanden (vier koffiehuizen, twee coffeeshops, drie restaurants, vijf cafes, drie snackbars) en een zogenaamde belwinkel onderzocht. Groentewinkels, slagerijen en dergelijke behoren hier niet toe. De 18 panden zijn onderzocht omdat er vermoedens waren dat er iets mis was. Er is dus geen willekeurige steekproef gehouden. In zes panden is sprake van schijnbeheer, dat betekent dat het niet duidelijk is wie de eigenaar is. Op zes adressen is geconstateerd dat er criminele groeperingen of personen bij de zaak betrokken zijn. Bij de andere panden is sprake van drugshandel en vecht- en schietpartijen. Soms is een combinatie hiervan geconstateerd. Het VanTraateam vindt dat veertien zaken een risico vormen. De gegevens over welke zaken dat zijn wordt niet gepubliceerd. Dat blijft alleen bekend bij de politie en het Van Traa-team.

Uiteraard worden deze veertien panden nu nog scherper in de gaten gehouden. Er zullen scherpere eisen aan de horeca worden gesteld. Horecaondernemers worden ook scherper beoordeeld. Dat heeft al geleid tot het intrekken van twee vergunningen door het stadsdeel. Het stadsdeelbestuur gaat ook woningcorporaties aanspreken op het verhuur van panden en op welke activiteiten daar precies worden uitgevoerd.

Promotie van de Javastraat
Er is ook veel positiefs over de Javastraat te melden. Er is een actieve ondernemersvereniging die op dit moment 66 leden telt. Uit een onlangs gehouden onderzoek onder het winkelpubliek blijkt dat men positief is over de sfeer, de veiligheid overdag en de kwaliteit van de winkels in de Javastraat. Samen met de ondernemersvereniging en het Buurtmanagement Javastraat heeft stadsdeel Zeeburg het initiatief genomen de Javastraat meer te promoten.

Andere acties zijn:

* Binnenkort worden er met de woningbouwcorporaties en eigenaren afspraken gemaakt hoe om te gaan met panden die leeg komen. Deze zouden door het stadsdeel of de woningbouwcorporaties kunnen worden aangekocht waarbij geschikte kandidaten kunnen worden aangezocht.

* Er wordt hard gewerkt aan een brancheplan met als doel een goede mix van diverse soorten winkels te bewerkstelligen. Allemaal activiteiten waarmee wij de Javastraat een impuls willen geven.
* Te melden valt ook dat inmiddels zes winkeliers hun gevel willen vernieuwen. Daarvoor is een subsidieregeling in de maak.
* Extra laad-en losplaatsen voor ondernemers.
Het stadsdeelbestuur vindt dat bepaalde panden niet thuis horen in de Javastraat, maar is van mening dat er veel goede ondernemers zijn met gezonde bedrijven. Het uitgangspunt blijft dat wij ons gezamenlijk blijven inspannen voor een levendige, maar ook criminaliteitsvrije Javastraat. Daarom hebben wij opdracht gegeven voor dit onderzoek. Met het buurtmanagement Javastraat en de ondernemersvereniging zullen wij verder gaan om dit doel te bereiken.

Binnenkort zullen wij deze zaken nog eens toelichten bij de Ondernemersvereniging, eigenaren en de woningcorporaties.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur,

Tjeerd Herrema,
Stadsdeelvoorzitter Zeeburg

Lees ook het persbericht over het Tussenrapport van het Van Traa-team.

Deel: ' Publiciteit Javastraat, Zeeburg '
Lees ook