Gemeente Zaanstad

PUBLIEK DEBAT OVER 'PLANNEN MET ZAANSTAD'

Op dinsdagavond 5 oktober a.s. vindt in de Burcht te Zaandam een publieksdebat plaats over de plannen die door de gemeentebestuur voor Zaanstad zijn ontwikkeld. De plannen gaan over o.m. het Stationsgebied, de pleinen in Zaanstad, verkeer en vervoer, werken en wonen, toerisme en het groen (steeds in onderlinge samenhang - het zijn geen geisoleerde plannen). Hans van Heel van de Dienst Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer licht de plannen toe waarna er gelegenheid is tot het voeren van discussie.

Het gemeentebestuur vindt de betrokkenheid van zoveel mogelijk Zaankanters van groot belang om de plannen voor de toekomst te realiseren. Iedereen die geinteresseerd is of beroepsmatig belang heeft bij de toekomstige ontwikkelingen van Zaanstad is uitgenodigd aanwezig te zijn.

Al in 1997 is een start gemaakt met de discussie over 'Zaankanters in 2015' . Burgers, maatschappelijke partijen en ondernemers hebben toen bijgedragen aan het tot stand komen van de visie op Zaanstad in de toekomst. Deze plannen zijn nu in hoog tempo uitgewerkt en worden bij het Ministerie van VROM ingediend. Voor de verdere ontwikkeling ervan is door het ministerie inmiddels 22 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Voordat het gemeentebestuur de plannen aan Den Haag verstuurt wilt het graag vand Zaankanters horen hoe zij erover denken.

De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) en wordt geleid door Niesco Dubbelboer van de Stichting Agora uit Amsterdam.

Zaanstad, 30 september 1999

Deel: ' Publiek debat over 'plannen met Zaanstad' '
Lees ook