expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PPS/project mainportontwikkeling R'dam

MOGELIJKHEDEN VOOR PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING BIJ PROJECT

MAINPORTONTWIKKELING ROTTERDAM

Overheid en bedrijfsleven zijn beiden geïnteresseerd in samenwerking en in het delen van kansen en risico.s bij het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dat blijkt uit het advies van de heer Linthorst in het rapport .Samen aan boord, waarin de haalbaarheid van publiek-private samenwerking tijdens de planvorming van PMR werd onderzocht. De deelnemers zijn er van overtuigd dat samenwerking zinvol is wanneer die in een vroeg stadium begint. Bovendien geloven ze in de meerwaarde ervan. Het advies is aangeboden aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Zij heeft het studierapport inmiddels gestuurd aan de Tweede Kamer.

Zeven overheidsorganisaties en twaalf bedrijven hebben meegewerkt aan het studieproject private betrokkenheid. In het rapport wordt aangegeven dat PPS tijdens PMR mogelijk is. De voorgestelde aanpak laat de bestaande PKB+ procedure in tact, maar biedt ruimte voor private inbreng. Het rapport beschrijft een .combinatiemodel.. Uitgangspunt is dat de politiek zich in een vroeg stadium van de planvorming in hoofdlijnen uitspreekt over het .wat. van een project via een programma van eisen. Het bedrijfsleven neemt de praktische uitwerking, het .hoe., voor haar rekening.

Het studieproject Private Betrokkenheid is gestart op 21 oktober 1998. Deelnemers waren de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Financiën, de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant en de Gemeente Rotterdam. Private deelnemers waren Trenité van Doorne, Vermeer, Boskalis, NIB, FGH Bank, Siemens, NBM, HBG, Rabobank, Ballast Nedam, Van Hattum & Blankevoort en ING
Het Studieproject werd voorgezeten door de heer Linthorst, voormalig Wethouder van Rotterdam en voorzitter van Rom Rijnmond.

Het studieproject krijgt een vervolg om meer kennis te vergaren over het speelveld.

Hans Scholten, 070-3516544
Marian van den Akker, 070-3516088


01 apr 99 16:56

Deel: ' Publiek private samenwerking mainportontwikkeling Rotterdam '
Lees ook