Publiek wordt aangespoord donorkeuze met elkaar te bespreken


WHO Wereld Donor Dag

WOERDEN, 20061023 -- Zeker tachtig procent van de 25 tot 55-jarigen in Nederland vindt het belangrijk om van hun naasten te weten of zij wel of geen orgaandonor willen zijn na overlijden. Maar uit recent onderzoek blijkt echter dat slechts de helft hiervan weet wat de donorwens van hun belangrijkste naaste is. Met de campagne `Donor? Weet het van elkaar!' wil NIGZ-Donorvoorlichting het publiek aansporen om met elkaar de donorkeuze te bespreken. De campagne is een korte actie rondom de WHO Wereld Donordag op vrijdag 27 oktober.

Uit het onderzoek in opdracht van NIGZ-Donorvoorlichting blijkt ook dat men het belangrijk vindt dat de eigen keuze `ja of nee donor' bekend is bij de partner en de overige gezinsleden. Toch bespreekt lang niet iedereen zijn donorkeuze met elkaar. Veertig procent van de ondervraagden weet niet zeker wat de keuze van de partner is. Een derde van de ondervraagden weet dat de belangrijkste naaste zijn of haar donorkeuze niet in het Donorregister heeft laten registreren. Nog eens twintig procent weet ook dit niet.

Het is erg belangrijk om van elkaar te weten wat de donorwens is. Staat iemand die overlijdt niet geregistreerd in het Donorregister en deze kan medisch-technisch gezien wel donor zijn, dan zullen de nabestaanden namens de overledene een besluit moeten nemen. Veel nabestaanden stemmen vervolgens niet in met donatie met als argument dat zij niet weten wat de overledene gewild zou hebben. Mede hierdoor is er in Nederland nog altijd een groot gebrek aan donoren.

Genoeg momenten
Mensen die wel weten wat hun naaste na overlijden wil, geven aan dat hun dierbare dit hen heeft verteld of omdat ze er naar hebben gevraagd. Het onderzoek wijst uit dat bijna niemand het moeilijk vindt om het donorschap met elkaar te bespreken. Het onderwerp wordt gewoonweg niet aangesneden.
De korte campagne rondom Wereld Donordag op vrijdag 27 oktober moet iedereen die nog niet weet wat de donorwens van zijn dierbare is, aansporen dit met elkaar te bespreken. In advertenties en tv- en radiocommercials worden daarom suggesties gegeven voor `momenten om het over orgaandonatie te hebben', zoals de afwas, een autorit of een lange strandwandeling. Orgaandonor: ja of nee? Weet het van elkaar! Er zijn genoeg momenten om het erover te hebben.


Deel: ' Publiek wordt aangespoord donorkeuze met elkaar te bespreken '
Lees ook