Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Persbericht

Datum: 13 december 1999

Nummer: 30/99

'Wel Viagra, Geen vaccin tegen Malaria' Medicijnen voor de Armen

Donderdagavond 16 december 1999 wordt om 20.00 uur in het Gemeentemuseum in Den Haag een publieksdebat gehouden over de invloed van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) op de beschikbaarheid van vaccins tegen tropische ziektes zoals malaria en tuberculose voor arme bevolkingsgroepen. Deze vaccins worden niet ontwikkeld omdat in arme landen een kapitaalkrachtige markt ontbreekt terwijl ze wel in een behoefte voorzien. Bovendien maken afspraken in de WTO over octrooibescherming medicijnen onbetaalbaar. In sommige gevallen moeten Aidspatienten in Afrika nu twintig jaar wachten op betaalbare geneesmiddelen.

Belangrijke sprekers op deze publieksavond over 'Medicijnen voor de Armen' zijn: Jeffrey D. Sachs, hoogleraar internationale handel aan de Harvard University en publicist over globalisering, Dr. Harvey E. Bale Jr., Directeur-Generaal van de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations en Eveline Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Ellen 't Hoen geeft een reactie namens Artsen zonder Grenzen. AZG is onlangs een campagne begonnen voor een betere toegang voor ontwikkelingslanden tot geneesmiddelen.

Jeffrey Sachs zal een toelichting geven op zijn voorstel om een apart fonds op te richten voor vaccins door donoren, internationale instellingen en het bedrijfsleven. Dit fonds moet een afzetgarantie bieden voor nog te ontwikkelen vaccins tegen tropische ziektes als malaria, bepaalde vormen van HIV/Aids en tuberculose. Hij zal ook ingaan op de invloed van afspraken in de WTO op de beschikbaarheid van betaalbare medicijnen en vaccins voor de armen.

Minister Herfkens geeft in een slottoespraak haar visie op de problematiek. Ze zal tevens terugblikken op de onlangs in Seattle gehouden WTO-ministersconferentie.

De avond is georganiseerd door INZET, Vereniging voor Noord-Zuid Campagnes, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deel: ' Publiekdebat WTO 'Wel Viagra, geen vaccin tegen Malaria' '
Lees ook