Ingezonden persbericht

GEEN WERK ZONDER ZORG(EN).

Het Humanistisch Verbond, de vakcentrale FNV en
DISK (i.o.v. Raad van Kerken in Nederland)organiseren twee PUBLIEKE DEBATTEN over ARBEID & ZORG, waarvoor een ieder bij deze van harte wordt uitgenodigd.

Belangrijkste invalshoek in het eerste debat, getiteld EVENWICHT TUSSEN ZELF, ZORG EN WERK, is de -zoektocht naar de- balans in de driehoek zelfzorg, zorg voor de ander en werk. Een driehoek die voor ieder persoonlijk kan verschillen. En: hoe passen die persoonlijke driehoeken bij elkaar. Debatvorm: 'Lagerhuis'.

DEBAT ONDER LEIDING VAN
Henk van Gerner(directeur Deltion College in Zwolle). MET
Kick Visser (voorzitter Raad v Bestuur Isala Klinieken), Yvonne Breuk (directeur Humanistisch Verbond), Carole Sombroek (FNV) en Selma Sevenhuijsen (hoogleraar ethiek en politiek van zorg a/d Universiteit v Utrecht).

PLAATS en TIJD
Dit debat vindt plaats op woensdag 10 oktober 2001 van 20.00 uur - 22.00 uur in Congrescentrum De nieuwe buitensociëteit, Stationsplein 1 in Zwolle.

ENTREEKAARTEN
à f 10,- incl. koffie

RESERVEREN: Humanistisch Verbond, Loes Thewissen,tel.(020) 521 90 00.

Het tweede debat, getiteld ZORG EN BURGERSCHAP, vindt plaats op 16 november in Amsterdam. Tijdens het tweede debat, Zorg en burgerschap, worden de gevolgen verkend van de visie dat zorg krijgen en zorg geven een onmisbaar onderdeel zijn van burgerschap. Waar moet de overheid dan voor zorgen? Is zorgen voor een ander een keuze of een plicht voor burgers? Debat aan de hand van praktijkvoorbeelden, onder leiding van Kitty Roozemond (voorzitter FNV). Dit tweede debat is gratis. Meer info en reserveren bij het Humanistisch Verbond, tel. (020) 521 90 00.

ACHTERGRONDINFORMATIE:
Geen werk zonder zorg(en)

In deze tijd van druk, druk, druk en werk, werk, werk, wordt betaalde arbeid (en dan met name goed betaalde arbeid) gezien als een statussymbool. Ook het straatbeeld met de mobiele telefoon geeft de indruk dat mensen zo niet altijd aan het werk, dan toch altijd bereikbaar (moeten) zijn.

Tot een aantal jaren geleden was het anders: de meeste vrouwen stopten met (betaald) werken op het moment dat er kinderen kwamen. Een groot aantal van hen werd actief in het vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn er in Nederland meer werkende vrouwen dan niet-werkende vrouwen. Aangezien er nog onvoldoende regelingen bestaan die de combinatie van huishouding, zorgen voor kinderen, werken en vrije tijd goed verdelen over de partners, betekent dit in de meeste gevallen dat vrouwen er taken bij hebben gekregen.

De huidige tijd stelt steeds grotere eisen aan mensen. Op het werk worden prestaties verwacht, iedereen wil graag (ook) een goed ouder en goede partner zijn en daarnaast nog tijd over houden voor familie, vrienden en hobbies en wellicht ook nog voor ouders of buren die hulp nodig hebben. Het is niet altijd even helder en duidelijk welke verwachtingen uit ons zelf komen en welke door de buitenwereld worden opgelegd. Door de grote hoeveelheid verwachtingen en eisen raken mensen uit balans en voelen ze zich overbelast en overspannen. Het aantal jonge vrouwen dat door burn-out in de WAO zit, is nog nooit zo hoog geweest.

Gelukkig is er ook een discussie ontstaan over de mogelijkheden om arbeid en zorg met elkaar te combineren; welke financiële consequenties zou dat moeten hebben en welke bijdrage zou deze combinatie van arbeid én zorg kunnen leveren aan de kwaliteit van onze samenleving.

Als vervolg op een interne conferentie over het thema arbeid & zorg organiseren het Humanistisch Verbond, het landelijk bureau DISK (in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland) en de vakcentrale FNV deze twee debatten over arbeid & zorg.

Het eerste debat 'Evenwicht tussen zelf, zorg en werk' wordt mede georganiseerd door de afdelingen Zwolle, Steenwijk/Meppel en Emmeloord van het Humanistisch Verbond.

https://www.humanistischverbond.nl/

Meer informatie: Humanistisch Verbond, communicatie, Annemarie Rohlfs, tel. (020) 521 90 00.

Deel: ' Publieke debatten over Arbeid en Zorg in Zwolle en A'dam '
Lees ook