gemeente maastricht

043 publieke en private partijen investeren 90 miljoen in geusselt

12 mei 1999/043

publieke en private partijen investeren 90 miljoen in geusselt

de gemeente maastricht, de stichting ondernemingshuis kamer van koophandel, de sns bank en het bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid hebben besloten een consortium op te richten dat in eerste fase voor 90 miljoen gaat investeren in de ontwikkelingen rondom de geusselt. het betreft hier kantoren, bedrijven, horecafuncties en sportfaciliteiten in een parkachtige omgeving. de vastgoedportefeuille bevat onder meer het ondernemingshuis/
kamer van koophandel (circa 8000 m2), drie bedrijvencentra (circa 19.200 m2) en het stadion.
er is voor een publiek-private samenwerking gekozen, onder meer vanwege de bundeling van kennis en financikle middelen bij de ontwikkeling en exploitatie van zulk een heterogeen en omvangrijk project. het consortium gaat opereren onder de naam 'businesspark geusselt'.

via deze gezamenlijke publiek-private aanpak in verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling, wordt een optimale synergie tot stand gebracht tussen maatschappelijk en financieel rendement. de geusselt-wittevrouwenveld is namelijk een van de speerpunten van het grote-stedenbeleid: niet alleen omdat de geusselt voor een belangrijke sociaal-economische impuls zal zorgen, maar ook omdat een deel van het rendement in een fonds grote-stedenbeleid gestort wordt. daarnaast biedt de geusseltlocatie speciale vestigingsmogelijkheden voor (door)startende ondernemers. bij de raadsbehandeling op 1 juni zijn de planontwikkeling geusselt en het buurtplan wittevrouwenveld dan ook als iin agendapunt opgevoerd: samen vormen ze het toekomstige beleid voor het totale stadsdeel en samen geven ze een belangrijke impuls aan de directe en indirecte werkgelegenheid.

een apart thema vormt de betaald-voetbalorganisatie mvv. de club kampt met een tekort van 2 miljoen. dit tekort is veroorzaakt door een aantal externe omstandigheden: bosman-arrest, de flexwet, aangescherpte regelgeving door knvb, het ichec van sport 7, etc. het voortbestaan van mvv komt nu in gevaar. de gemeenteraad wordt voorgesteld om mvv iinmalig te steunen met een bedrag van 2 miljoen gulden. de relatie van dit laatste met de planontwikkeling de geusselt is hierin gelegen dat het project gebaat is bij een continuering van de voetbalclub.

de stichting geusselt en de gemeente maastricht hebben, na overleg met het bestuur van mvv, als voorwaarde gesteld dat mvv bestuursmatig en beheersmatig wordt geprofessionaliseerd. daartoe is advies gevraagd bij psv. fons spooren, directeur commercikle zaken van psv, is bereid te adviseren bij de commercikle exploitatie en renovatie van het geusseltstadion. harry van raaij, directievoorzitter van psv, zal mvv gaan adviseren over de juridische en organisatorische structuur van de vereniging.

Deel: ' Publieke en private partijen investeren in Geusselt '
Lees ook