De Unie


Publieke Omroepen: Onderhandelingsresultaat CAO

10 februari 2003 - Hierbij zenden wij u het onderhandelingsresultaat CAO Publieke Omroepen.

Onderhandelingsresultaat CAO 2002/2003 Publieke Omroep

Looptijd
15 maanden (1.10.2002 t/m 31-12-2003).

Salarisverhoging
3% per 1 januari 2003. Eenmalige uitkering: 0.75%.

Gedane voorstellen intrekken
Werkgevers trekken voorstellen m.b.t. reorganisatie, raam-CAO en arbeidsongeschiktheid in.

NRD
30% verhoging nacht en zon- en feestdagentoeslag. Arbitrage over de 30% tijdvergoeding die volgens bonden nog in de cao zou moeten staan. Nachtvenster van 24.00 uur tot 07.00 uur.

Toeslag voor bereikbaarheidsdiensten
De toeslag voor bereikbaarheidsdiensten, die voorheen alleen voor technisch personeel gold, geldt voortaan voor al het personeel in de personeelsgroepen A en B (salarisschalen A t/m H).

Doorstroming
Uitvoering rapport commissie loongebouw.

Contractering
Bij niet-voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever bij programma(blad)gebonden werkzaamheden na 24 maanden wordt een vergoeding betaald ter grootte van 2 maandsalarissen, na 36 maanden bedraagt de vergoeding 3 maandsalarissen. Monitoring en overleg over bestaande contracteringspraktijk bij de verschillende werkgevers in een paritaire commissie, met vastlegging van de bevindingen in een wit- en in een zwartboek.

Diverse technische en redactionele aanpassingen Diverse technische en redactionele aanpassingen, o.a. op basis van gewijzigde wet- en regelgeving

Wij willen dit resultaat graag met u bespreken en daarom zal op 14 februari aanstaande een ledenvergadering van de gezamenlijke vakbonden worden gehouden.
Dit is in:

Hilversum, Marconizaal Mediacentrum en het begint om 12.00 uur.

Op deze vergadering kunnen we discussiëren en zal uiteindelijk schriftelijk worden gestemd.
Indien u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn kunt u uw stembiljet ook aan ons retourneren.

Namens de gezamenlijke vakbonden.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Teerink,
Bestuurder

* Stembiljet Publieke Omroep CAO (PDF File) Opsturen voor 14 februari 2003

* Intropagina Multimedia

maandag, 10 februari 2003

Deel: ' Publieke Omroepen Onderhandelingsresultaat CAO '
Lees ook