Verbond van Verzekeraars

Publiekscampagne financiële bijsluiter

De Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) is op 1 juli een publiciteitscampagne begonnen rondom de financiële bijsluiter. Vanaf die datum zijn instellingen wettelijk verplicht om bij financieel complexe producten een bijsluiter beschikbaar te stellen. De campagne Voor alle duidelijkheid: de financiële bijsluiter komt op televisie, radio, in landelijke dagbladen, huis-aan-huis-bladen, op abris en op internet.

De Autoriteit-FM, die toezichthouder is op de financiële bijsluiter, is een campagne begonnen om de bijsluiter bekend te maken bij de Nederlandse bevolking. Naast de tv- en radiocommercials en advertenties in bladen, brengt de toezichthouder ook een publieksfolder uit, die vanaf 12 augustus bij postkantoren in Nederland verkrijgbaar is. Verder is sinds 1 juli een speciale website geopend (www.definancielebijsluiter.nl), die de consument informatie geeft over de inhoud, het doel en de waarom-vraag van de financiële bijsluiter.
Ondanks de tegenstrijdige berichten in de media, is de financiële bijsluiter bij de overgrote meerderheid van verzekeraars succesvol van start gegaan. Voor verzekeringsproducten vallen beleggingsverzekeringen onder de definitie van een complex financieel product, daarnaast zijn ook levensverzekeringen bijsluiterplichtig. Op vrijdag 28 juni is de definitieve regelgeving voor de financiële bijsluiter gepubliceerd in de Staatscourant. De regelgeving is ten opzichte van de conceptregeling van december 2001 op diverse punten verduidelijkt. Daarnaast is de toelichting uitgebreid. Inhoudelijk is de regelgeving nauwelijks gewijzigd. Daar waar dit wel het geval is, heeft de toezichthouder toegezegd dat aanbieders ruim de tijd krijgen om dit in de nabije toekomst aan te passen. De Nadere regeling financiële bijsluiter 2002 is te vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (www.autoriteit-fm.nl).

Bondig, juli 2002

Deel: ' Publiekscampagne financiële bijsluiter '
Lees ook