CNO

Orkesten Jaarcijfers 2000: publieksgroei

Persbericht 4 oktober 2001

Orkesten jaarcijfers 2000: publieksgroei, verbreed aanbod, meer bezoekers per concert, financiële zorg

In 2000 kwamen meer bezoekers naar de concerten van de Nederlandse symfonieorkesten. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de orkestenvereniging CNO. Ten opzichte van 1998 en 1999 is sprake van een stijging van respectievelijk 6% en 4%. Per activiteit bezochten in 2000 gemiddeld 1027 bezoekers een concert. Dit is bijna 10% meer dan in 1998.

De orkesten brachten in 2000 naast evenveel concerten als in 1998 een verbreed aanbod van andere activiteiten. De symfonieorkesten trokken na de musea de meeste kinderen met hun educatieve programma.s. Van de ruim 1300 activiteiten begeleidden de symfonieorkesten (exclusief de omroepensembles) bijna 200 maal een operavoorstelling en zo.n 150 maal een balletvoorstelling.

Nederlandse symfonieorkesten waren gewild in het buitenland. In totaal gaven de orkesten bijna honderd concerten buiten de landsgrenzen, een toename van meer dan 20% in vergelijking met 1998.

Het aantal opnamen en uitzendingen voor radio- en televisie in eigen land daalde ten opzichte van 1998 en 1999. Het CNO noemt als oorzaken de hoogte van de vergoedingen aan de meewerkende musici, de race om de kijkcijfers bij de publieke omroep en het gebrek aan overheidsbeleid om kunst op radio en tv te stimuleren.

Concertbezoekers betaalden in 2000 meer voor de concerten, waardoor de publieksinkomsten verder toenamen. Daarnaast werd in 2000 voor het eerst sinds jaren bij de regionale orkesten een duidelijke toename zichtbaar van financiële ondersteuning door de provincies.

Tegenover een grotere diversiteit aan inkomstenbronnen stond een gestegen financiële lastendruk als gevolg van wet- en regelgeving en arbeidskosten. Mede door deze trend blijft de financiële bijdrage van de rijksoverheid voor het orkestenbestel achter, van 57% in 1998 tot 55% in 2000 van de totale omzet. Bijna 75% van de uitgaven van symfonieorkesten was in 2000 bestemd voor salarissen van musici.

2000 was niet alleen het jaar van een toenemend aantal bezoekers; het was ook het jaar van een omvangrijke orkestenoperatie. De effecten van deze operatie op de publiekscijfers zijn pas in de jaarcijfers van 2001 en 2002 zichtbaar.

(noot voor de pers: voor meer informatie bel Paul Raasveld (CNO,
020-6209000).)


04 okt 01 15:33

Deel: ' Publieksgroei Orkesten jaarcijfers 2000 '
Lees ook