Gemeente Almelo

Publieksversie milieubeleidsplan

De gemeenteraad van Almelo heeft in februari 2002 het gemeentelijk milieubeleid tot en met 2005 vastgesteld. In dit milieubeleidsplan komen verschillende themas aan de orde die de komende jaren de aandacht krijgen. Het gaat hierbij om items als: veiligheid, water, bodemverontreiniging en bewust omgaan met energie.

Deze themas vormen de speerpunten voor het milieubeleid van de komende jaren in Almelo. De gemeenteraad wil aan deze themas werken met behulp van de zogenaamde duurzaamheidstrategie.Dit houdt in dat in de beginfase van projecten milieuambities geformuleerd worden. Het gaat hierbij om het voorkomen en aanpakken van milieuproblemen en het werken aan een prettige, veilige en schone leefomgeving.

Voor een beknopt overzicht van de inhoud van het milieubeleidsplan is er een publieksversie gemaakt. Deze publieksversie is verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Almelo.

Zoekwoorden:

Deel: ' Publieksversie milieubeleidsplan Almelo verkrijgbaar '
Lees ook