29-07-1999

`Publish' naar Wegener Tijdschriften Groep

De directies van IDG Communications Verlag AG en Wegener Tijdschriften Groep BV (dochteronderneming van Wegener Arcade NV) zijn in gesprek omtrent een mogelijke verwerving door WTG van de uitgavenrechten op het tijdschrift `Publish'.

De besprekingen zijn thans in een dusdanig stadium dat de verwachting gewettigd is dat op korte termijn overeenstemming bereikt kan worden.

`Publish' is een tijdschrift dat eenmaal per maand verschijnt. De uitgave richt zich op de professionele publishingmarkt en volgt de snelle ontwikkelingen op het terrein van onder meer beeldbewerking, documentmanagement en nieuwe vormen van informatie-opslag op de voet.

Wegener Tijdschriften Groep geeft een groot aantal vak- en special interest-tijdschriften uit, gericht op specifieke, professionele marktsegmenten, zoals de grafische en communicatie-branche , de bouwinstallatie- en metaal/elektro-sector, de medische branche, enz.

IDG Communications richt zich meer en meer op on line-informatie en IT-ontwikkelingen, zodat de grafische georiënteerde uitgave `Publish' minder past binnen haar uitgavenpakket. `Publish' past daarentegen uitstekend in het segment grafische en communicatie-uitgaven van WTG, met uitgaven als Graficus, Graficus Magazine, Prepress en Desktop Creation.

Het betrokken vertegenwoordigend overleg, de vakorganisaties en de SER zijn inmiddels geïnformeerd over de beoogde overname.

Apeldoorn/Haarlem, 29 juli 1999

Raad van Bestuur Wegener Arcade NV

Directie IDG Communications Verlag AG

Zoekwoorden:

Deel: ' `Publish' naar Wegener Tijdschriften Groep '
Lees ook