Amsterdam Airport Schiphol

Aankomst- en vertrekpunctualiteit Schiphol in juli sterk verbeterd

Schiphol, 24 augustus 1999 - De aankomst -en vertrekpunctualiteit van passagiersvluchten in het lijndienstverkeer op Schiphol is in de maand juli van dit jaar sterk verbeterd. Ondanks de zomerdrukte kwam 80,9% van alle aankomende vluchten op tijd binnen. In juli vorig jaar arriveerde 68,2% op tijd. Van alle uitgaande vluchten vertrok in de maand juli 65,1% volgens schematijd; in juli 1998 was dit 49,6%.

Vervoerscijfers juli 1999
Uit de vervoerscijfers van Amsterdam Airport Schiphol blijkt dat in juli 1999 3.644.139 passagiers via Schiphol reisden; 6,0% meer dan in juli 1998 (3.436.992). In de eerste zeven maanden van 1999 reisden in totaal 20.731.299 passagiers via Schiphol; 6,6% meer dan in de eerste zeven maanden van 1998 (19.441.989). Dit is inclusief transito-passagiers, reizigers die alleen een tussenstop op Schiphol maken. Het aantal starts en landingen in het handelsverkeer bedroeg 35.529, een toename van 2,9% ten opzichte van juli 1998 (34.512). In de eerste zeven maanden van 1999 werden 223.740 vluchten uitgevoerd, in 1998 waren dit er 218.602; een toename van 2,4%. Aan vracht werd in juli 1999 96.040 ton vervoerd, tegen 92.940 ton in juli 1998. Dit is een toename van 3,3%. In de eerste zeven maanden van 1999 werd 675.317 ton vracht vervoerd; 0,7% minder dan in dezelfde periode in 1998 (680.419 ton).

Gebruiksplan 1999
Op basis van de feitelijke gegevens tot en met 31 juli en de prognose voor de komende maanden verwacht Amsterdam Airport Schiphol dat aan het eind van het gebruiksplanjaar 1999 (november 1998 - november 1999) circa 10.700 woningen binnen de 35Ke-geluidcontour zullen liggen. De luchthaven blijft hiermee onder het aantal van 12.000 feitelijk geluidbelaste woningen, dat de Nederlandse luchtvaartsector heeft afgesproken dit jaar niet te zullen overschrijden.

In de eerste negen maanden van het gebruiksplanjaar 1999 zijn er géén overschrijdingen van de 35Ke-(etmaal)geluidzone geweest. In de resterende maanden zal dat gebeuren, zoals ook in het Gebruiksplan is gemeld.

Het aantal nachtvluchten in de eerste negen maanden van het gebruiksplanjaar 1999 ligt met 10.341 boven de prognose van 7.977. Dit wordt met name veroorzaakt door niet geplande nachtvluchten. Deze vluchten hebben een schematijd die buiten de nacht (23.00 tot 6.00 uur) valt, maar komen door te vroege aankomst (vóór 6.00 uur) of te late aankomst of vertrek (ná 23.00 uur) in de nachtperiode terecht.

Ter voorkoming van overschrijdingen van de 26 LAeq-(nacht)zone rond de Buitenveldertbaan heeft Amsterdam Airport Schiphol op 15 juli 1999 in nauw overleg met Luchtverkeersleiding Nederland en de luchtvaartmaatschappijen afgesproken dat vluchten die volgens schema ná 6.00 uur op Schiphol horen te landen, maar eerder arriveren, niet meer op de Buitenveldertbaan mogen landen. Deze beperking geldt voor de rest van het gebruiksplanjaar.

Lawaaiige vliegtuigen
In juli 1999 werd 0,4% van alle starts en landingen in het straalverkeer uitgevoerd met lawaaiige Hoofdstuk 2-vliegtuigen. In juli 1998 was dit nog 1,2%. In de periode januari tot en met juli 1999 bedroeg het aandeel Hoofdstuk 2-vliegtuigen in het straalverkeer 0,7%; in 1998 was dit 2,1% over dezelfde periode.

066-1999/IP

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Punctualiteit Schiphol in juli sterk verbeterd '
Lees ook