Gemeente Purmerend

11 juli 2002 - Ruim 81.000 inwoners in 2010

PURMEREND GROEIT GESTAAG

In 2010 is de bevolkingsgroei van Purmerend voorbij. Dan telt Purmerend 81.500 zielen. Dat staat onder meer te lezen in de Bevolkingsprognose 2002-2017 die de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente heeft uitgebracht. De prognose gaat ervan uit dat in 2010 de laatste nieuwbouwwoning in Purmerend Weidevenne zal worden opgeleverd. Dan staan in die wijk zon zevenduizend woningen (inclusief Kop van West).

De Bevolkingsprognose 2002-2017 rekent ook voor dat de vergrijzing zal doorzetten en het aantal 0-9 jarigen na 2006 zal afnemen (ontgroening). Tabellen en grafieken laten per wijk prognoses zien van hoe de bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling de komende vijftien jaar zal veranderen. Op basis van al deze verwachtingen kan het gemeentebestuur zijn beleid op de verschillende terreinen bijstellen. Geïnteresseerde Purmerenders kunnen een gratis exemplaar bij de Centrale Balie Publieksvoorlichting afhalen.

Terug

Deel: ' Purmerend groeit gestaag '
Lees ook