Partij van de Arbeid


Max van den Berg: Albanese bevolking financieel steunen voor opvang Kosovaren
6 april 1999 PvdA-voorlichting

De nieuwe delegatie van de Partij van de Arbeid naar het Europees Parlement roept de Europese Commissie en de Raad van Ministers op de Albanese bevolking financieel te steunen bij de opvang van vluchtelingen uit Kosovo. In Albanië werken meer dan dertig non-gouvernementele organisaties met vrijwilligers. Deze organisaties zouden beter ingeschakeld moeten worden bij de opvang van de vluchtelingen uit Kosovo. Lijsttrekker Max van den Berg geeft de steun aan de Albanese bevolking de hoogste prioriteit: "Het past bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te zorgen voor een behoorlijke opvang van Kosovaren in de regio. Het geld kan op die manier effectief worden ingezet om de eerste humanitaire nood te lenigen en het voorkomt een trektocht van veel Kosovaren door de hele wereld. De Albanese bevolking is zeer bereidwillig om vluchtelingen op te vangen, maar ontbeert de financiële middelen. Zij verdienen steun."

Deel: ' PvdA Albanie financieel steunen voor opvang Kosovaren '
Lees ook