Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PARTIJ VAN DE ARBEID

Amsterdam, 29 augustus 2001

MEDEDELING AAN DE PERS

Heden, woensdag 29 augustus 2001, belegt de Partij van de Arbeid een persconferentie alwaar Wim Kok zijn besluit over zijn toekomst als leider van de PvdA kenbaar zijn maken.

De persconferentie vindt plaats om 18.30 uur in de Concertzaal van Felix Meritis, Keizersgracht 324 in Amsterdam. De zaal is vanaf 16.00 uur open.

Voor nadere informatie: Angela de Jong 070-318 2696 of 06-21 56 69 49

Deel: ' PvdA belegt persconferentie toekomst Kok als leider PvdA '
Lees ook