Partij van de Arbeid


PvdA-fractie bepleit betere bescherming van kinderen van gedetineerden
1 april 1999 PvdA-voorlichting

Veel mensen zullen tot nu toe nauwelijks geweten hebben dat gedetineerden soms hun sociale uitkering mogen houden tijdens het uitzitten van hun straf. Recht op WW, Ziektewetuitkering of bijstand hebben gedetineerden niet maar nog wel op arbeids-ongeschiktheidsuitkeringen en ANW.

De PvdA-fractie is het eens met een voorstel van het Kabinet om het recht op uitkering in te trekken gedurende de detentie. Wie gevangen zit, krijgt volledige verzorging op kosten van de staat, op kosten van de gemeenschap dus. Wie een sociale uitkering krijgt, ontvangt zijn inkomen uit premiegeld dat door anderen wordt opgebracht. De samenleving betaalt op die manier dubbel: eenmaal voor de uitkering en eenmaal voor de kosten van levensonderhoud van de gedetineerde. Dat is niet echt wenselijk.

Het is niet het enige aspect dat zich moeilijk laat uitleggen. Een gedetineerde die een uitkering ontvangt, is geen of veel minder geld kwijt aan zijn levensonderhoud. De gedetineerde kan daarom sparen van zijn uitkering dankzij zijn detentie. Leg dat maar eens uit aan de gedetineerde, die werk had of een eigen bedrijf voor hij de fout inging en doorgaans onmiddelijk zijn inkomen verliest.

Voor de PvdA geldt bij dit wetsvoorstel een groot bezwaar waarvoor we een oplossing verwachten. Gedetineerden kunnen een gezin en kinderen hebben. De achterblijvers kunnen bij gebrek aan voldoende inkomsten aanspraak maken op bijstand. Maar dat lost het probleem niet op voor kinderen van alleenstaande ouders die gedetineerd raken. Kijk bijvoorbeeld naar de halfwezen. Een weduwe of weduwnaar ontvangt voor halfwezen een kinduitkering van 20% van het minimumloon. Die halfwezen-uitkering, zegt het wetsvoorstel, gaat over naar diegene die de halfwees in plaats van de gedetineerde vader of moeder verzorgt.

Maar wat gebeurt er als de halfwees niet onmiddelijk een andere verzorger heeft? Of als het kind zo oud is dat het zelfstandig kan en wil wonen? Het kind zou dan eigenlijk als volle wees moeten worden beschouwd en daarmee ook recht moeten krijgen op een volleweesuitkering voor de periode van detentie.

Ook alle andere kinderen van alleenstaande gedetineerde ouders zullen problemen ondervinden. Voor jonge kinderen zullen zo snel mogelijk andere verzorgers worden gevonden. Maar zulke verzorgers zijn niet automatisch financieel aansprakelijk voor de kinderen die ze opnemen.

Het moet mogelijk zijn in zulke gevallen de minderjarige kinderen een eigen recht op bijstand te geven om hen in staat te stellen hun leven normaal voort te zetten. Het zijn niet de kinderen die zich hebben misdragen maar hun ouder(s). De positie van die kinderen verdient daarom extra bescherming.

Woordvoerder: José Smits

Deel: ' PvdA Betere bescherming kinderen van gedetineerden '
Lees ook