PERSBERICHT

PvdA: Betreurt beslissing Hydron om te stoppen met de aanleg van het tweede waterleidingnet in Vathorst, gemeente Amersfoort.

Waterleiding bedrijf Hydron heeft éénzijdig besloten geen tweede waterleidingnet aan te leggen in nieuwbouwwijk Vathorst in de gemeente Amersfoort. De fractie van de PvdA in de provinciale staten van Utrecht betreurt dit besluit, omdat het gescheiden waterleidingnet zeer milieuvriendelijk is.

Albert Doelwijt en Nelleke Wuurman hebben tijdens de commissie vergadering Water en Milieu op 24 juni j.l. vragen gesteld over de haalbaarheid van het project. De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toenemende berichten over de problemen in Leidsche Rijn met deze gescheiden waterleiding systeem. Ook maakt de PvdA zich zorgen over de onzekerheid over de veiligheid van het systeem. De PvdA is het met de gedeputeerde Kamp eens, dat er extra geld beschikbaar moet komen om de problemen om te lossen en te komen tot een veilig gescheiden waterleidingsysteem. Gedeputeerde Kamp heeft in de commissie vergadering aangegeven dat er gesprekken met Hydron gaande waren om tot een oplossing te komen voor de extra kosten. De fractie van de PvdA betreurt de beslissing van Hydron, om hangende deze gesprekken niet verder te gaan met de realisering van dit milieuvriendelijke watersysteem. Omdat de fractie van de PvdA van zich afvraagt of dit besluit wel juridisch correct is, heeft zij Gedeputeerde Staten van Utrecht de volgende vragen gesteld:

1. Op grond van welke informatie heeft de gedeputeerde Kamp onze vragen in de commissie Water en Milieu op 24 juni j.l. beantwoordt? 2. Was het de gedeputeerde op dat moment bekend dat Hydron en de gemeente Veenendaal het project niet willen voortzetten? 3. Is het college het met de fractie van de PvdA eens, dat deze éénzijdige stap van Hydron valt te betreuren? 4. Welke stappen wil het college ondernemen richting Hydron, om na te gaan of deze handelwijze een juiste is en of het besluit van Hydron juridisch stand houdt? 5. Wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie, nu Hydron éénzijdig een punt achter zet? 6. Is het college bereid Hydron voor de eventuele nadelige financieel gevolgen aansprakelijk te stellen?

De PvdA- statenfractie vindt dat al het mogelijke moet worden gedaan om de overwegingen van Hydron boven tafel te krijgen, waarom zij juist nu éénzijdig afhaken. Ondanks de vele vragen over de veiligheid van het systeem, die ook bij de PvdA leven, zijn de vragenstellers Albert Doelwijt en Nelleke Wuurman van mening dat er zeer gegronde redenen aanwezig moeten zijn, om dit milieuvriendelijk tweede waterleidingnet niet voort te zetten.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Albert Doelwijt 0318-510005(W) of 0318-516455 of 0628134557

Ingezonden persbericht


PvdA STATENFRACTIE UTRECHT

A.M. Doelwijt
Kantmos 4
3904 JZ Veenendaal
Telefoon 0318-516455
E-mail: adoelwyt@euronet.nl

Aan : GS Provincie Utrecht
Betreft : Gescheiden waterleidingnet
Datum : 26 juni 2002

Geacht College,

Naar aanleiding van mondelinge vragen van de fractie van de PvdA in de commissie Water en Milieu op 24 juni j.l. de beantwoording van de gedeputeerde Kamp en de berichten in de diverse media op 25 juni heb ik op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 1998, de volgende vragen namens de fractie van de PvdA aan het college

Toelichting

In de commissie Water en Milieu van 24 juni 2002 heeft de fractie van de PvdA haar bezorgdheiduitgesproken over de vele negatieve publicaties over het gescheiden waterleidingnet met name in de wijk Leidsche Rijn. De fractie van de PvdA heeft de gedeputeerde Kamp gevraagd of een "heroverweging" over de voortzetting van dit project in Vathorst en Veenendaal niet noodzakelijk is, tegen de achtergrond van de:
- toenemende negatieve publicaties

- de incidenten met de gezondheid

- oplopende kosten.

De gedeputeerde heeft hierop geantwoord, dat hoewel de kosten voor een veilig tweede waterleidingnet oplopen, de provincie in gesprek is met Hydron en de gemeente Amersfoort, om tot een financiële oplossing te komen. De provincie zou bereid extra geld ter beschikking te stellen. Wij konden ons vinden in deze beantwoording.
Tot onze verbazing lazen Artikel uit de Gelderlander van 25 juni 2002 en hoorden wij op 25 juni dat de gemeente Veenendaal afziet van een tweede waterleidingnet in de nieuwbouwwijk Dragonder- oost en dat Hydron afziet van de aanleg van het tweede waterleidingnet in Vathorst, gemeente Amersfoort.

De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen:


1. Op grond van welke informatie heeft de gedeputeerde Kamp onze vragen in de commissie Water en Milieu op 24 juni j.l. beantwoordt?
2. Was het de gedeputeerde op dat moment bekend dat Hydron en de gemeente Veenendaal het project niet willen voortzetten?

3. Is het college het met de fractie van de PvdA eens, dat deze éénzijdige stap van Hydron valt te betreuren?

4. Welke stappen wil het college ondernemen richting Hydron, om na te gaan of deze handelwijze een juiste is en of het besluit van Hydron juridisch stand houdt?

5. Wat zijn de financiële gevolgen voor de provincie, nu Hydron éénzijdig een punt achter zet?

6. Is het college bereid Hydron voor de eventuele nadelige financieel gevolgen aansprakelijk te stellen?

Namens de fractie van de PvdA

A.M. Doelwijt
N. C. Wuurman

Met vriendelijke groet,

Mariska Rosenberg,
fractiemedewerker
PvdA Statenfractie Utrecht
toestel 2297

Deel: ' Pvda betreurt beslissing Hydron om te stoppen met aanleg tweede wate.. '
Lees ook