Partij van de Arbeid


2 juni: PvdA-bijeenkomst over milieu en Europa in den Bosch

28 mei 1999 PvdA-voorlichting

Woensdag 2 juni spreken minister voor ontwikkelings-samenwerking Eveline Herfkens, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Max van den Berg, partijvoorzitter Marijke van Hees en anderen in Den Bosch over het thema Milieu en Europa.

Nederland kan alleen maar schoon zijn als Europa dat is. De Rijn stopt immers niet bij Lobith. De Europese Unie moet overal waar mogelijk milieudoelstellingen in het beleid integreren. Dat betekent: een groener belastingstelsel, verdere energiebesparing en verdere bescherming van kwetsbare en unieke natuurgebieden. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan regels voor schonere motoren en brandstoffen, zodat de luchtvervuiling in de Nederlandse en de Europese steden met zo'n 70 procent wordt teruggedrongen. De Partij van de Arbeid wil tijdens deze bijeenkomst aangeven hoe de vervuiling in Europa verder wordt teruggedrongen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 juni tussen 19.30 en 21.00 uur in de Orangerie, St. Josephstraat 15 in Den Bosch. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Deel: ' PvdA-bijeenkomst over milieu en Europa in Den Bosch '
Lees ook