Partij van de Arbeid


Het PvdA-Kenniscentrum Onderwijs & Cultuur nodigt u uit voor de bijeenkomst:

Studeren in de 21e eeuw

In september 1999 presenteerde het kabinet haar toekomstplan Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan. Op 8 december zullen wij deze voorstellen toetsen aan de praktijk in het veld. De samenwerking tussen HBO en WO, experimenten met studie-strippenkaarten voor studenten en de 'hoger onderwijs-regie' vanuit Den Haag, zullen kritisch onder de loep worden genomen. Onder voorzitterschap van Theodor van der Velde zal een arena-discussie plaats vinden tussen o.a.: Marriëtte Hamer (lid PvdA-Tweede Kamerfractie), Sijbolt Noorda (vz. College van bestuur UVA), Francien van ter Beek (vz. LSVB) en Henk de Greef (vz. College van bestuur Hogeschool van Utrecht), e.a.

Woensdag 8 december, 19.30 - 21.30 uur
Café-restaurant Polman's huis (Zuilenzaal), Keistraat 2 in Utrecht De zaal is open vanaf 19.00 uur

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de reserveringslijn van de Partij van de Arbeid: 020-5240718. Houd uw lidmaatschapsnummer (zie etiket PRO) bij de hand. Indien u geen lidmaatschapsnummer heeft kunt u een 0 intoetsen en kunt u uw gegevens op de band inspreken. Toets de reserveringscode 1058 in en sluit af met een #.

Deel: ' PvdA-bijeenkomst Studeren in de 21e eeuw '
Lees ook