Partij van de Arbeid

PvdA blij met openbaarmaking Bos-boekhouding

19-03-2003

PvdA blij met openbaarmaking Bos-boekhouding

Amsterdam kan nu aan de slag met terugvorderingsacties

De PvdA-gemeenteraadsfractie is blij dat de parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude op 17 maart besloten heeft de zogeheten Bos-boekhouding openbaar te maken. Burgemeester en wethouders moeten volgens de raadsleden Thijs Reuten en Bouwe Olij, die in december 2002 vragen stelden aan het college over dit onderwerp, nu snel aan de slag met de aangekondigde terugvorderingsacties. De PvdA is gebrand op het benutten van alle mogelijkheden om teveel betaald belastinggeld terug te vorderen, omdat een flink deel van de in de Bos-boekhouding genoemde projecten, naar verluidt zon 40%, Amsterdams is.

Tijdens het uitgestelde debat met de enquêtecommissie morgen in de Tweede Kamer zal PvdA-kamerlid Staf Depla pleiten voor het opzetten van regionale screeningsbureaus naar het voorbeeld van Amsterdam. De enquêtecommissie is erg positief over het Amsterdamse screeningsbureau, maar doet geen aanbeveling deze werkwijze elders over te nemen. Verder zal Depla pleiten voor nader onderzoek naar de Vinex-locaties. Depla hoopt ook dat Amsterdam door het vrijgeven van de Bos-boekhouding nu snel aan de slag kan met de uitvoering van de startnotitie Plan van aanpak terugvorderingsacties bouwfraude.

In het Plan van aanpak terugvorderingsacties bouwfraude van het college wordt aangegeven welke activiteiten in de komende maanden verricht zullen worden in de aanloop naar terugvorderingsacties en komen de inzichten die nader juridisch onderzoek hebben opgeleverd aan de orde. Het college refereert in de notitie aan schriftelijke vragen van 17 december 2002. Daarin kwamen onder andere de verjaringstermijnen aan de orde. Het nader juridisch onderzoek wijst uit dat die verjaringstermijn niet in alle gevallen vijf jaar is, maar bij terugvordering op grond van dwaling en bedrog slechts drie jaar. Dit onderstreept het belang van snel handelen, zowel op het gemeentehuis als in de Tweede-Kamer.

Dossier Bouwfraude op deze site:


- Schaduwboekhouding Bos wordt openbaar (ANP/Metro, 17 maart 2003)

- Startnotitie Plan van aanpak terugvorderingsacties bouwfraude (17 februari 2003)


- College in actie na vragen over bouwfraude (3 februari 2003)

- PvdA stelt vragen over de bouwfraude (18 december 2002)

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA blij met openbaarmaking Bos-boekhouding '
Lees ook