NIPO


Opmerkelijke opinies

22 januari 1999

PvdA blijft in nieuwe peiling de grootste partij; licht herstel D66

Evenals in de vorige NIPO/2Vandaag-peiling van november 1998 heeft de PvdA een ruim aantal zetels voorsprong op de andere partijen. De VVD is goede tweede en wordt op afstand gevolgd door het CDA. Alle drie de partijen verliezen in de peiling terrein: PvdA en CDA één zetel en VVD twee zetels.

Twee van de vier vrijgekomen zetels komen bij D66 terecht. De Democraten gaan van 11 naar 13 zetels en zijn nu even groot als GroenLinks. De CentrumDemocraten en AOV/Unie55+ komen op basis van deze peiling terug in de Tweede Kamer. De SP en de RPF winnen in de peiling terrein, maar winnen er (net) geen zetel mee. De RPF is nu wel duidelijk de grootste protestants-christelijke partij van Nederland.
_________________________________________________________________

1 | Politieke voorkeur november 1998 en januari 1999
_________________________________________________________________

huidige kamer november 1998 januari 1999 % zetels % zetels % zetels PvdA 29.0 45 28.8 45 28.5 44 VVD 24.7 38 25.4 40 24.5 38 CDA 18.4 29 17.7 28 17.9 27 D66 9.0 14 7.1 11 8.5 13 GroenLinks 7.3 11 8.4 13 8.4 13 SP 3.5 5 3.4 5 3.8 5 RPF 2.0 3 2.2 3 2.4 3 SGP 1.8 3 1.9 3 1.7 3 GPV 1.3 2 1.3 2 1.5 2 CentrumDemocraten 0.6 0 0.5 0 0.8 1 AOV/Unie55+ 0.5 0 0.6 0 0.7 1 Overige 1.9 0 2.7 0 1.3 0
_________________________________________________________________

Voor de politieke peilingen maakt het NIPO gebruik van een panel-opzet, dat wil zeggen dat een vaste groep (van rond de 1000 huishoudens) via computers de vragen beantwoorden. Fluctuaties als gevolg van steekproefonnauwkeurigheden treden hierdoor in veel mindere mate op dan bijvoorbeeld bij telefonisch onderzoek. Het NIPO houdt bij het berekenen van de peilingen rekening met - overigens geringe - onder- en oververtegenwoordigingen in het panel. Als controle van de panelresultaten voert het NIPO het politiek onderzoek ook uit via telefonische en face-to-face enquêtes.

Methode: NIPO Telepanel. , het veldwerk heeft plaatsgevonden in het weekend van 16 en 17 januari 1999

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Olaf van Strien (020 - 5225 482) of Henk Foekema (020 - 5225 472).


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' PvdA blijft in nieuwe peiling de grootste partij '
Lees ook