Partij van de Arbeid


PvdA-EURODELEGATIE

Brussel, 5 november 1999

WTO-conferentie - 11 november; 13 - 17 uur
West-Indisch Huis Amsterdam
Herenmarkt 99

"De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is teveel een zaak van handelsspecialisten die zich afspeelt los van enig maatschappelijk debat". Onder die constatering organiseren de Eurodelegatie en de Tweede-Kamerfractie van de PvdA op 11 november een conferentie over diverse maatschappelijke effecten van de WTO, die eind november in Seattle een nieuwe internationale handelsronde zal starten.

In verschillende workshops zal worden ingegaan op onderwerpen als "WTO: een bedreiging voor het milieu?", "WTO en ontwikkelingslanden", "Openheid en democratie" en "De positie van werknemers bij de nieuwe handelsronde".

De conferentie wordt geopend door Max van den Berg, leider van de PvdA-Eurofractie. Andere sprekers zijn onder meer Bert Koenders, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, Bram van Overbeke, die deel uitmaakt van de Nederlandse delegatie naar Seattle, Dorette Corbey (dagvoorzitter) en Ieke van den Burg, leden van de PvdA-Eurofractie.

Het volledig programma is beschikbaar op de pvda website ( www.pvda.nl.europa ) maar kan ook worden opgevraagd bij ondergetekende.

De toegang tot de conferentie is vrij en de media zijn van harte welkom.

Voor verdere informatie: Rose Moers (persvoorlichter) gsm 00.32.75.663188

Deel: ' PvdA conferentie over maatschappelijke effecten WTO '
Lees ook