Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 20 oktober 1999

CPB-PERSBERICHT OVER INITIATIEFWETSVOORSTEL BEVORDERING EIGEN WONINGBEZIT GEBASEERD OP ACHTERHAALD CPB-RAPPORT

De indieners van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering eigen woningbezet (BEW) plaatsen kantekeningen bij de het persbericht dat het Centraal Planbureau (CPB) deze week heeft verspreid. Volgens dit persbericht is de effectiviteit van het initiatiefwetsvoorstel BEW beperkt. Voor de laagste inkomens uit de doelgroep zou de liquiditeitsdrempel onvoldoende worden verlaagd. Daarnaast zou het bereik voor wat de hogere inkomens betreft gering zijn.

De initiatiefnemers wijzen er op dat het CPB is uitgegaan van het oude initiatiefwetsvoorstel. Het persbericht van het CPB heeft betrekking op de CPB-analyse van het initiatief-wetsvoorstel. Deze analyse hebben de Kamerleden begin september ontvangen. Het initiatiefwetsvoorstel is naar aanleiding van de CPB-analyse en een rapport van het NIBUD gewijzigd. In de brief van 21 september 1999 aan de Tweede Kamer stellen de initiatiefnemers voor om binnen de systematiek van de wet de normlast voor alle huishoudens te verlagen van 271 gulden naar 213 gulden per maand. De maximumbijdrage van 301 gulden blijft gehandhaafd. Door deze verlaging wordt de normlast verlaagd met 58 gulden per maand. Hierdoor wordt het initiatiefwetsvoorstel effectiever voor mensen met inkomens onder de 30.000 gulden en toegankelijker voor inkomens boven de 40.000 gulden.

Het initiatiefwetsvoorstel Bevordering eigen woningbezit is ingediend door de Tweede-Kamerleden Duivesteijn (PvdA), Biesheuvel (CDA), Hofstra (VVD) en Van 't Riet (D66).

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA CPB-bericht eigen woningbezit achterhaald '
Lees ook