Partij van de Arbeid

Persbericht/Uitnodiging PvdA-Eurodelegatie

Vrijdagmiddag 28 september 2001
Utrecht, 12.00 - 17.00 uur

PvdA-debat over hete hangijzers rond biotechnologie

"Het is dringend gewenst te bepalen hoever onderzoekers in de biotechnologie mogen gaan. Het debat moet zich meer toespitsen op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat steeds meer hoogwaardige kennis verdwijnt achter de laboratoriummuren van enkele wereldwijd opererende concerns", zegt PvdA-Europarlementariër Dorette Corbey.

De commissie menselijke genetica van het Europees Parlement zal dit najaar haar werk afronden. De Europese Commissie komt met wetgeving voor etikettering en tracering van genetisch gemodificeerde producten.

Het afgelopen jaar hield de PvdA-eurodelegatie een reeks gesprekken over de belangrijkste aspecten van biotechnologie met vertegenwoordigers van de industrie, wetenschap, belangenorganisaties en de Europese Commissie. De conclusie is dat de politiek zich duidelijk zal moeten uitspreken over dit onderwerp en dat in het debat niet langer kan worden volstaan met het herhalen van simpele tegenstellingen.

Het PvdA-biotechnologiedebat Hete hangijzers rond biotechnologie wordt op
vrijdag 28 september 2001 van 12.00 tot 17.00 uur gehouden in Florin & Firkin, Nobelstraat 2-4 in Utrecht. Om 16.00 uur vindt een debat plaats met vertegenwoordigers van Tweede Kamer, Europarlement, wetenschap en industrie

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

Deel: ' PvdA-debat over hete hangijzers rond biotechnologie '
Lees ook