PERSBERICHT

Den Haag, 26 augustus 1999

PVDA-DELEGATIE BEZOEKT ISRAËL EN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

Zondag 29 augustus begint een PvdA-delegatie een vijfdaags werkbezoek aan Israël en de Palestijnse Gebieden. De delegatie bestaat uit de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie Ad Melkert, partijvoorzitter Marijke van Hees, de kamerleden Sharon Dijksma en Bert Koenders, internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid Alvaro Pinto en de politiek secretaris van de fractievoorzitter Gerdi Verbeet.

De nadruk van het werkbezoek in Israël ligt op het verstevigen van de banden met de zusterpartij, de Israëlische Arbeiderspartij, en op de kennismaking met de nieuwe regering van Israël waarbij de vredesbesprekingen centraal zullen staan. Het uitgebreide programma bestaat onder meer uit gesprekken met vertegenwoordigers van de regering, het parlement en van maatschappelijke organisaties en uit werkbezoeken aan diverse projecten, immigratiediensten, industrieën en niet-gouvernementele organisaties.

Tijdens het bezoek aan de Palestijnse Gebieden spreekt de delegatie met vertegenwoordigers van officiële instanties, het Palestijnse parlement, niet-gouvernementele organisaties en wordt een bezoek gebracht aan diverse ontwikkelingsprojecten.

Donderdag 2 september is een persconferentie georganiseerd voor de Nederlandse correspondenten in Tel Aviv.

Voor nadere informatie: contactpersonen

- afdeling Voorlichting, Susan Baart 070-318 2697
- Nederlandse Ambassade in Tel Aviv: Johanna van Vliet 00-97 236957377 of fax 00-97 2369910071

Deel: ' PvdA-delegatie bezoekt Israel en Palestijnse gebieden '
Lees ook