Partij van de Arbeid


PvdA dient motie in over boringen Waddenzee

1 juli 1999 PvdA -voorlichting

Vandaag dient PvdA-kamerlid Tineke Witteveen-Hevinga tijdens het debat over gasboringen in de Waddenzee een motie in waarin zij de regering verzoekt geen vergunningen en/of concessies te verlenen voor (proef)boringen in het Waddengebied, voordat overleg met de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. De motie is ondertekend door alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de VVD.

De motie wordt ingediend om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer in het zomerreces niet wordt overvallen door een onomkeerbare beslissing van het kabinet in deze. Al eerder vroeg Witteveen-Hevinga om een brief van het kabinet over de eventuele gasboringen, maar die brief gaf geen duidelijkheid over hetgeen nu in de motie verzocht wordt.

De PvdA-fractie is geen voorstander van gasboringen in de Waddenzee. Zij vindt de Waddenzee een natuurgebied van unieke nationale en internationale waarde dat bescherming verdient. De afgelopen tijd heeft Tineke Witteveen-Hevinga als woordvoerder van de PvdA-fractie met regelmaat te kennen gegeven tegen de eventuele proef- en winningsboringen in de Waddenzee te zijn.

De volledige bijdrage aan het debat en de motie

Deel: ' PvdA dient motie in over boringen Waddenzee '
Lees ook