Partij van de Arbeid


PvdA discussieert 'on line' over WAO-problematiek

8 april 1999 PvdA-voorlichting

Op maandag 12 april discussiëren van 12.00 tot 13.00 uur Tweede-Kamerlid José Smits, partijvoorzitter Marijke van Hees, een arbo-deskundige en ruim dertig PvdA-leden on line over de WAO-problematiek. Zij doen dit in een nieuwsgroep op de PvdA-website. Deze gaat op vrijdag 9 april van start.

Het PvdA-partijbestuur wil zoveel mogelijk mensen bij de discussie over de WAO-problematiek betrekken. Daarom wordt nu ook gebruik gemaakt van Internet. Op haar website heeft de PvdA een meldpunt voor individuele klachten, problemen en opmerkingen geopend. Verder zijn hier relevante rapporten en notities te vinden.

In de nieuwsgroep op de website zal onder meer gediscussieerd worden over hoe voorkomen kan worden dat mensen in de WAO belanden en hoe WAO-ers weer kunnen reïntegreren in het arbeidsproces. De uitkomsten van de discussie zullen gebruikt worden bij de bijeenkomsten over de WAO die de PvdA op 1 mei, de Dag van de Arbeid, op verschillende lokaties in het land organiseert.

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA discussieert 'on line' over WAO-problematiek '
Lees ook