Gemeente Heumen

PvdA-Groen Links samen na(ar) verkiezingen 2002

De ledenvergaderingen van de afdelingen Partij van de Arbeid en Groen Links in Heumen hebben gisteravond met algemene stemmen besloten om gezamenlijk de verkiezingen van 6 maart 2002 in te gaan.
Onder de naam PvdA-Groen Links zal één kandidatenlijst worden ingediend en na de verkiezingen zullen PvdA en Groen Links een fractie vormen. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verkiezingsprogramma waaraan de leden en de kandidaten zich zullen verbinden.
De gezamenlijke campagnecommissie die de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 gaat voorbereiden, is gisteren benoemd.

Nadat de ledenvergaderingen dit voorjaar een commissie uit beide partijen ruim mandaat gaven om de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide partijen te onderzoeken hebben diverse gesprekken plaatsgevonden die geresulteerd hebben in een samenwerkingsovereenkomst. Zaken als programmatische overeenkomsten en verschillen, de bestuurscultuur, samenstelling van de lijst, en de politieke ambities van de gezamenlijke fractie zijn uitgebreid besproken.

Gedachte achter de samenwerking is de politieke eensgezindheid tussen beide fracties en het bundelen van mens- en politieke kracht. Samengaan van beide partijen maakt de kans groter dat de progressieve factor in de gemeente Heumen meer gewicht in de schaal zal leggen.
Met de vernieuwingsimpuls die de gemeente vanaf 2002 zal ondergaan (duale gemeente, rekenkamer etc.) zal een cultuuromslag van het lokaal bestuur gevraagd worden die veel tijd, energie en politieke visie zal vragen. Partij van de Arbeid en Groen Links willen aan deze cultuuromslag een positieve en adequate bijdrage leveren.

Medio november zal de ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vaststellen.

Voor nadere mededelingen omtrent de samenwerking kunt u contact opnemen met de voorzitters van Partij van de Arbeid en Groen Links, respectievelijk Josina de Bruijn, telefoon 024-3585247 en Marleen Poels, telefoon 024-3581692.

Deel: ' PvdA en Groen Links samen na(ar) verkiezingen 2002 '
Lees ook