Partij van de Arbeid


Partij van de Arbeid enthousiast over initiatief computer-hergebruik
15 januari 1999 PvdA-voorlichting

De PvdA-fractie in de Tweede-Kamer is enthousiast over de voorstellen van staatssecretaris Vermeend (finaciën) om het hergebruik van computers in scholen, welzijn, zorg, justitie en cultuur fiscaal te stimuleren.

Het initiatief computer-hergebruik is er mede op aandrang van de PvdA-fractie gekomen.
Inmiddels zijn door overheid en bedrijfsleven circa 60.000 computers aan scholen geleverd.

De PvdA juicht het toe dat het initiatief nu wordt verbreed naar ondermeer verpleeg- en zorginstellingen, kinderafdelingen in ziekenhuizen, buurthuizen, bejaardenzorg, het gevangenis-wezen en bibliotheken.

Voor meer info:

Wouter Bos, Tweede-Kamerlid PvdA
tel: 010-2130614

Deel: ' PvdA enthousiast over fiscale stimulans computer-hergebruik '
Lees ook