Partij van de Arbeid


PvdA wil onafhankelijk oordeel over boek Van Buitenen

Brussel, 11 oktober 1999

De Partij van de Arbeid wil dat een onafhankelijke deskundige een oordeel velt over het "Strijd voor Europa" dat vandaag verschijnt. Het boek is geschreven door Paul van Buitenen, de Commissie-ambtenaar die met zijn onthullingen over wanbeheer en vriendjespolitiek het ontslag van de Europese Commissie inluidde. De Commissie heeft Van Buitenen gevraagd de publicatie van zijn boek uit te stellen, ondermeer omdat hij daarmee een aantal lopende onderzoeken in gevaar zou brengen.

Michiel van Hulten, lid van de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement, betreurt het dat de Commissie en Van Buitenen het niet eens konden worden over de inhoud van het boek. Volgens hem kan alleen een onafhankelijke beoordeling nu uitwijzen of de beschuldigingen van Van Buitenen gegrond zijn, en of een nieuw onderzoek door het Europese anti-fraudebureau OLAF noodzakelijk is. Van Hulten denkt hierbij aan een lid van het Comite van Wijzen, dat al twee rapporten uitbracht over de misstanden bij de Commissie.

Ondanks de weigering van Van Buitenen zijn boek aan te passen verwacht Van Hulten niet dat de Nederlandse ambtenaar zal worden ontslagen. "Commissaris Kinnock heeft een aantal belangrijke hervormingen aangekondigd, waaronder een nieuwe regeling voor klokkenluiders. Het in gang zetten van een nieuwe disciplinaire procedure zou daar haaks op staan. Het is goed dat Van Buitenen nog eens de aandacht vestigt op de noodzaak van hervormingen."

Van Hulten vindt dat het Europees Parlement alles in het werk moet stellen om bij haar diensten een geschikte functie te vinden voor Van Buitenen, die weg wil bij de Europese Commissie. "Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de huidige medewerkers van het Parlement. Desnoods moet een nieuwe functie in het leven worden geroepen. Dan kan Van Buitenen voortaan in alle rust zijn werk verrichten, zonder dat de schijnwerpers van de media voortdurend op hem gericht zijn. De PvdA zal zich daar voor blijven inspannen."

Voor informatie: Rose Moers - (gsm België 075-663188)

Deel: ' PvdA-eurodelegatie wil oordeel over boek Van Buitenen '
Lees ook