Partij van de Arbeid


Kinnock/van Buitenen
7 september 1999

De leider van de PvdA-Eurofractie Max van den Berg is zeer ingenomen met de toezegging door Commissaris Neil Kinnock om de regeling ter bescherming van "klokkenluiders" bij te stellen. Kinnock beloofde vanochtend een herziening van de regeling tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement.

Ook PvdA-collega Michiel van Hulten, die aan de hoorzitting deelnam en Kinnock vorige week al schriftelijk om concrete stappen in de zaak van Euro-ambtenaar Paul van Buitenen had verzocht, reageerde verheugd. "Het is pure winst dat de Commissie vandaag eindelijk heeft toegegeven dat een beroep op Olaf alleen niet voldoende is", aldus Van Hulten.

De ontoereikendheid van de wegen die momenteel open staan voor Europese ambtenaren die op fraude of onregelmatigheden stuiten is herhaaldelijk aan de kaak gesteld door de PvdA-Eurofractie. Zo heeft fractieleider Van den Berg nog eind juli een samen met Groen Links collega Lagendijk geredigeerde aanzet voor nieuwe regelgeving doen toekomen aan Commissaris Kinnock, die in de nieuwe Commissie voor de hervorming van het amtenaren-apparaat verantwoordelijk zal zijn.

Van den Berg en Van Hulten waren echter teleurgesteld over de terughoudendheid van Kinnock ten aanzien van de huidige positie van Paul van Buitenen die volgens de Commissaris "vrij was om te gaan en staan (c.q. solliciteren) waar hij wilde", terwijl er formeel nog procedures tegen hem lopen

Van den Berg zal Kinnock op de voet blijven volgen bij de uitvoering van de vandaag gedane beloften en er in het bijzonder op toezien dat deze niet op de lange baan worden geschoven.

Voor informatie: Rose Moers (persvoorlichter) 2847992

Deel: ' PvdA-Eurofractie blij met regeling 'klokkenluiders' '
Lees ook