Partij van de Arbeid


Persbericht
 
Den Haag, 7 oktober 1999
 
PvdA-fractie wil biologische landbouw meer stimuleren  
De PvdA-fractie wil biologische landbouw meer stimuleren. Woordvoerder Harm Evert Waalkens vindt dat Nederland vol moet inzetten op biologische landbouw. 'Naast alle gezondheid-, milieu- en duurzaamheidvoordelen, biedt de biologische landbouw ons ook een goede kans om een nieuwe, lucratieve bedrijfstak te ontwikkelen met grote mogelijkheden op de exportmarkt', aldus Waalkens.
 
De PvdA-fractie wil drie beleidsinstrumenten sterker inzetten om de biologische sector een goede kans te geven: het bevorderen van omschakeling, het versterken van kennisbeleid en investeren in marktbegeleiding en kwaliteitszorg. Daarnaast wil de PvdA de biologische sector langs fiscale weg ondersteunen.
 
Harm Evert Waalkens heeft het Actieprogramma 'Biologische landbouw als speerpunt op weg naar een duurzame landbouw' opgesteld. Volgende week zal Waalkens de voorstellen die hierin zijn opgesomd naar voren brengen tijdens de begrotingsbehandeling van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.  

Deel: ' PvdA-fractie wil biologische landbouw meer stimuleren '
Lees ook