Partij van de Arbeid


Fractievoorzitter Ad Melkert op werkbezoek in Limburg

14 januari 1999

PvdA-voorlichting

Maandag 18 januari a.s. spreekt Ad Melkert tijdens een bijeenkomst van het PvdA-gewest Limburg met als thema: de consequenties van landelijk beleid voor gemeenten. Hij doet dit aansluitend aan een werkbezoek, waaraan ook PvdA-kamerlid Arie Kuiper deelneemt, aan onder meer Venray, Born en Roermond. Aan de orde komen de herstructurering van de varkenssector, het project 'de bottleneck' (een knooppunt van rail-, water- en wegverbindingen in Born) en werkgelegenheid.

De bijeenkomst vindt plaats in de Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16 in Roermond en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Deel: ' PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert op werkbezoek in Limburg '
Lees ook