Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 23 maart 2000

PVDA-FRACTIE WIL DAT AANVULLENDE BEURS GEEN EXTRA SCHULD OPLEVERT

Tijdens het debat over de Wet studiefinanciering 2000 op donderdag 23 maart heeft de PvdA-fractie een voorstel gedaan waardoor de schuld van studenten met een aanvullende beurs, wanneer zij hun prestatienorm niet halen zodanig verlaagd wordt dat hun schuld op hetzelfde niveau komt als de schuld van hun medestudenten die geen aanvullende beurs krijgen. Woordvoerder Mariëtte Hamer heeft tijdens het debat een amendement met die strekking ingediend.

De PvdA-fractie wil met dit voorstel ervoor zorgen dat studenten die een aanvullende beurs krijgen niet worden afgeschrikt door een mogelijk hogere schuld op het moment dat zij besluiten om te gaan studeren. Het voorstel van de PvdA-fractie heeft dezelfde uitkomst als een voorstel van D66, namelijk het gelijkstellen van studenten mèt en studenten zonder aanvullende beurs. Het verschil zit hem erin dat het voorstel van de PvdA-fractie stukken goedkoper blijkt te zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA Geen extra schuld door aanvullende studiebeurs '
Lees ook