Partij van de Arbeid


PvdA: Geen rol gemeente bij oprichten minimawinkel

18 november 1999 PvdA-voorlichting

De Partij van de Arbeid ziet geen rol voor de gemeente bij de vestiging van een zogenaamde 'minimawinkel', waar mensen met een minimuminkomen levensmiddelen die tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanlopen met korting kunnen kopen. PvdA-kamerlid Saskia Noorman - Den Uyl bestrijdt de argumentatie van de Heerlense wethouder Simons die een startsubsidie voor een dergelijke winkel overweegt omdat 'je als gemeente niets kunt doen aan het niveau van de uitkeringen'.

Noorman - Den Uyl: ,,Een gemeente heeft andere instrumenten voor armoedebestrijding, zoals huursubsidie, kwijtschelding van gemeentebelastingen en niet in de laatste plaats de bijzondere bijstand. Het is dus niet zo dat gemeenten niets kunnen doen voor mensen met een minimuminkomen. Bovendien kunnen aparte winkels voor minima een tweedeling in de hand werken en worden mensen met een minimuminkomen erdoor gestigmatiseerd."

Deel: ' PvdA Geen rol gemeente bij oprichten minimawinkel '
Lees ook