Gemeente Waterland


Deze tekst is rechtstreeks overgenomen uit een persbericht dat namens de coalitiepartijen is erzonden op 25 maart 2003.

Op maandag 24 maart 2003 heeft informateur Verboom kunnen vaststellen dat de onderhandelingsdelegaties van Waterland 95, GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie overeenstemming hebben bereikt over een nieuw te vormen college in de Gemeente Waterland.

gemeentehuis De vorming van een nieuw college was noodzakelijk geworden nadat alle wethouders hun ontslag hadden genomen. Na het ontslag besloten de fracties van Waterland 95, GroenLinks, de PvdA en de VVD de mogelijkheid te onderzoeken een nieuw college te vormen. De heer A.R. Verboom (VVD-raadslid Purmerend 1974 -1989 en 1994 -2002; wethouder 1978 -1989) werd verzocht als informateur dit onderzoek op zich te nemen. Na een aantal besprekingen is de eerdergenoemde overeenstemming bereikt.

Programma-akkoord
De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het "Programma-akkoord 2003-2006". Naast de burgemeester zal het college bestaan uit een drietal wethouders, die zullen worden voorgedragen door GroenLinks, de PvdA en de VVD. Door Waterland 95 zal geen wethouder worden geleverd. Zij zullen het te vormen college steunen op basis van het programma-akkoord.

Nieuwe wethouders
In de loop van deze week zal worden gesproken over de personele invulling van het nieuw te vormen college. De namen van de kandidaat-wethouders zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Deze week zullen de aan de formatie deelnemende partijen in de gelegenheid zijn hun achterban te raadplegen over het bereikte akkoord. Voorts zal met de burgemeester van Waterland, de heer Jongmans, worden overlegd.

Op dinsdag 1 april aanstaande komen de vier partijen weer bijeen om tot definitieve besluitvorming te komen over het programma-akkoord en de portefeuilleverdeling. De nieuwe wethouders kunnen daarna in de eerstvolgende raadsvergadering van de Gemeente Waterland worden benoemd. Op woensdag 2 april aanstaande zal het programma-akkoord en de portefeuilleverdeling openbaar worden gemaakt.

Waterland 95
GroenLinks
Partij van de Arbeid
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Zie ook:
Waterland'95 als steunfractie in Waterlandse 'Regenboog' (26 maart - NNC)

Deel: ' PvdA, GroenLinks, VVD en Waterland 95 samen verder '
Lees ook