Partij van de Arbeid


PvdA wil aftrekpost kinderopvang vervangen door heffingskorting
7 oktober 1999 PvdA-voorlichting

Wouter Bos heeft gisteren, woensdag 6 oktober, tijdens de eerste regioconferentie over de belastingherziening, voorgesteld om het systeem van aftrekposten in de bijzondere lastenregeling kinderopvang te vervangen door een systeem van heffingskortingen.

Het huidige systeem beoogt een zekere mate van inkomensafhankelijkheid. Ouders die gemaakte kosten bij het financieren van kinderopvang willen aftrekken moeten bij oplopend inkomen een oplopende drempel van eigen bijdragen over. Deze inkomensafhankelijkheid wordt vervolgens weer deels teniet gedaan omdat de faciliteit wordt vormgegeven door een aftrekpost: deze is per definitie meer waard voor hogere dan voor lagere inkomens.

De PvdA vindt dit onnodig, gecompliceerd en oneerlijk. In het nieuwe belastingstelsel wordt op een aantal andere punten de aftrekpost-systematiek immers ook verlaten en vervangen door heffingskortingen, kortingen op de te betalen belasting die in guldens gelijk zijn voor hogere en lagere inkomens. Zo wordt de belastingvrije som vervangen door een algemene heffingskorting en het grootste deel van het arbeidskostenforfait door een heffingskorting voor werkenden: de arbeidskorting.

Het lijkt de PvdA een goed idee om deze systematiek ook toe te passen op andere delen van het belastingstelsel waar de aftrekpost-systematiek de zaak onnodig compliceert en hogere inkomens ten opzichte van lagere inkomens een voordeel krijgen dat niet past in de doelen die met de regeling worden beoogd.

De bijzondere lastenregeling kinderopvang is zo'n regeling. Door de aftrekpost te vervangen door een heffingskorting wordt de regeling een stuk simpeler en verdwijnt een oneerlijk element.

Deel: ' PvdA Heffingskorting in plaats van aftrekpost kinderopvang '
Lees ook