PVDA HELPT SUCCESVOL COLLEGE OSS OM ZEEP

Oss, 27 maart 2000

Als donderslag bij heldere hemel heeft de PvdA in Oss vanmorgen bericht dat zij de collegesamenwerking met SP en VDG opzegt. Dat heeft de SP uitermate verrast, omdat de samenwerking in het college zeer collegiaal was. Ook in het coalitieoverleg was er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de PvdA de rit niet zou uitzitten.
"Het voelt als een dolksteek in de rug," zegt SP-wethouder Jules Iding. "Het lijkt te gaan om een weloverwogen strategie om een succesvol college met de SP om zeep te helpen."

De motivering voor het opzeggen van de samenwerking is uitermate vaag en suggestief. Oss is een financieel gezonde gemeente die jaar op jaar een gunstige beoordeling krijgt van de provincie. De gemeente is nog steeds in staat nieuwe initiatieven te ontplooien. Er liggen plannen voor miljoeneninvesteringen in de centruminrichting en sportpark de Rusheuvel. Ook voor oplossingen voor de miljoenenbezuiniging van het Rijk op de onderwijshuisvesting en de gehandicaptenvoorzieningen, beiden punten waarvoor de PvdA zich ook steeds sterk heeft gemaakt, is een gezonde financiele dekking aanwezig. Onder aanvoering van de PvdA-wethouder Economische Zaken was er alle steun voor convenanten met het Osse bedrijfsleven.

De SP realiseert zich dat er geen meerderheid meer is in de raad die het college steunt. Voortzetting van een minderheidscollege betekent politieke chaos en een gemeente die nauwelijks meer te besturen valt. Dat is het resultaat van het weglopen van de PvdA.
De SP kan alleen bestuursverantwoordelijkheid dragen op basis van een programma dat kan steunen op de meerderheid van de raad. Dat betekent dat de drie SP-wethouders genoodzaakt worden om de lopende zaken af te handelen en de weg vrij te maken voor een nieuwe coalitie. De SP heeft daarvoor vandaag nog het initiatief genomen.

Meer informatie:
SP-wethouder Jules Iding
tel. 0412-633 894
of 06-2511 5047

Zoekwoorden:

Deel: ' PvdA helpt succesvol college Oss om zeep '
Lees ook