Partij van de Arbeid


PvdA-fractie houdt hoorzitting over de wereldhandelsorganisatie

1 juni 1999 PvdA

PVDA-FRACTIE HOUDT HOORZITTING OVER DE WERELDHANDELSORGANISATIE

In de Wereldhandelsorganisatie worden cruciale beslissingen genomen over vrije handel, protectionisme, kansen voor ontwikkelingslanden in de toekomst van milieu- en arbeidsnormen en de volkgezondheid.

Binnenkort worden belangrijke beslissingen genomen over de Nederlandse inzet ter zake.

Op dit moment wordt de Wereldhandelsorganisatie onvoldoende democratisch gecontroleerd en ontbreekt openheid en openbaarheid. De parlementaire controle is onvoldoende.

In dat licht organiseert de PvdA-fractie een hoorzitting die gehouden wordt op woensdag 2 juni as. in het gebouw van de Tweede Kamer (Tilanuskamer) van 13.00 tot 16.55 uur. Het programma van deze hoorzitting:

INFORMELE HOORZITTING OVER DE WTO
Voorzitter:Bert Koenders
Locatie :Tilanuskamer (Gebouw Tweede Kamer der Staten Generaal) Datum :woensdag 2 juni 1999

De genodigden:
13.00 - 13.40 Algemeen / Institutioneel

1.Sander van Bennekom (onafhankelijk deskundige)

2.Margriet Kusters (Stichting Inzet voor Noord-Zuid campagnes)

3.W.L.E. Quadvlieg (VNO-NCW)

4.Myriam van der Stichele (SOMO)

5.Sabina Voogd (Greenpeace Nederland)

6.Erik Wesselius (NC-IUCN)

13.45 - 14.25 Handel en consument (eventueel met Wouter Bos)

1. Bart Ensing (Fair Trade)

2. Wibo Koole (Consumentenbond)

3.W.L.E. Quadvlieg (VNO-NCW)

4. Annet Tesselaar (Vakcentrale FNV)

14.30 - 15.10 Ontwikkelingslanden (met Jet Bussemaker en evt. Sharon Dijksma)

1. Jeroen Douglas (Solidaridad)

2. Bart Ensing (Fair Trade)

3.Jan Klugkist en Rian Fokker (NOVIB)

5.Margriet Kusters (Stichting Inzet voor Noord-Zuid campagnes)

6.Harry Westering (MAI niet gezien)

7.Myriam van der Stichele (SOMO)

15.15 - 15.55 Investeringen en korte termijn-kapitaalstromen

1.Sander van Bennekom (onafhankelijk deskundige)

2.Pitou van Dijk (CEDLA, voormalig voorzitter EVS)

3.Olivier Hoedeman (TNI, Naar een ander Europa)

4.Coby van der Linde (Clingendael, Universiteit Leiden)

5.Myriam van der Stichele (SOMO)

6.Erik Wesselius (NC-IUCN)

16.00 - 16.55 Landbouw en milieu (met Jaap Jelle Feenstra en Harm Evert Waalkens)

1.Irene Bloemink (Vereniging Milieudefensie)

2.Leo Hagedoorn (Europese Commissie)

3.Jan Klugkist en Rian Fokker (NOVIB)

5.Gijs Kuneman (Stichting Natuur en Milieu)

6. Jaap van der Veen (vz. Productschap voor de Tuinbouw)

7. Sabina Voogd (Greenpeace Nederland)

8.Erik Wesselius (NC-IUCN)

Deel: ' PvdA-hoorzitting over wereldhandelsorganisatie '
Lees ook