Partij van de Arbeid


Den Haag, 1 oktober 1999

PvdA in debat met achterban over de Belastingherziening 2001

Woensdag 6 oktober aanstaande vindt in Zoetermeer de eerste regioconferentie over de Belastingherziening 2001 plaats. Deze bijeenkomst is de eerste in een serie van vier. Het belastingplan voor de 21ste eeuw brengt grote wijzigingen met zich. Daarom willen het Partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie in debat met leden en kiezers over de Belastingherziening 2001. Tijdens de bijeenkomsten wordt de partij ruim geïnformeerd over de voorliggende plannen. Daarnaast kunnen de fractie en het partijbestuur kennis nemen van de reacties uit de partij.

Tijdens de bijeenkomsten komen alle aspecten van de plannen aan bod. Er wordt ingegaan op de vergroening, de werkgelegenheidsaspecten, de inkomenseffecten, de gevolgen voor huiseigenaren en huurders, voor de emancipatie, de arbeids- en de heffingskorting en de vermogensrendementsheffing.

Aan de regioconferentie in Zoetermeer zal worden deelgenomen door PvdA Tweede-Kamerleden Wouter Bos, Ferd Crone. PvdA vice-voorzitter Mariëtte Hamer leidt de discussie. Het debat vindt plaats op 6 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur in Conferentiecentrum Dekker, Scheglaan 12.

Op maandag 11 oktober zal een regioconferentie plaatsvinden in Zwolle. Op woensdag 13 oktober in Nieuwegein. Op woendsdag 20 oktober vindt in Eindhoven het laatste debat plaats. Alle debatten beginnen om 20.00 uur.

 

Voor meer informatie

Remco Dolstra, 070 318 26 96

Deel: ' PvdA in debat met achterban over Belastingherziening 2001 '
Lees ook