Partij van de Arbeid


PvdA in discussie over situatie Kosovo 20-04-1999 Anushka Swalef

In een zaal in de Mozes en Aäron kerk kwamen afgelopen maandag een dertigtal leden van de PvdA bijeen om met PvdA prominenten te discussiëren over Kosovo. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting, de PvdA werkgroep buitenland Amsterdam en het PvdA gewest Noord-Holland. Aan het forum namen deel: Alvaro Pinto Scholtbach (Internationaal Secretaris), Bert Koenders (Tweede Kamer woordvoerder Buitenland), Gerrit Valk (Tweede Kamer woordvoerder Kosovo) en Thomas von Dunk (wetenschappelijk medewerker, Universiteit van Utrecht), onder voorzitterschap van Willem van der Sluis. De PvdA wil een aantal van deze bijeenkomsten organiseren, om leden te betrekken bij de discussie over de situatie in Kosovo.

Op kritische vragen uit het publiek of NAVO luchtacties wel nodig zijn, antwoordde kamerlid Gerrit Valk dat het onontkomelijk was dat de NAVO ingreep. Er is maandenlang met Milosevic onderhandeld maar hij heeft zich niet aan het akkoord van Holbrooke gehouden (die de terugtrekking van Servische militairen uit Kosovo inhield en het toelaten van OVSE waarnemers) en Milosevic is ook niet akkoord gegaan met Rambouillet (dat voorzag in een vorm van autonomie voor Kosovo). Dat de etnische zuiveringen lang geleden al zijn voorbereid, bleek ook uit een blauwdruk die de Duitse regering vorige week had weten te bemachtigen.

Op de vraag of grondtroepen essentiëel zijn om de oorlog te winnen, antwoordde kamerlid Bert Koenders dat we de facto in oorlog zijn en dat deze zeker niet mag worden verloren. Het is steeds belangrijk voor ogen te hebben wat de politieke doelstelling is en welke middelen er zijn om die doelen te bereiken. Politieke doelen zijn: de veilige terugkeer van de vluchtelingen naar Kosovo garanderen alsook het voorkomen van het verspreiden van het conflict naar de buurlanden Albanië en Macedonië. Troepen zijn nodig voor de stabilisatie in de regio en bij de hulp van de vluchtelingenopvang. Er zal in Kosovo uiteindelijk ook een internationaal protectoraat moeten komen. Maar Koenders is geen voorstander van grondtroepen. Het zou te lang duren om troepen op te bouwen. Ook riskeren we dan consensus te verliezen binnen de NAVO en daarbij zou de relatie met Rusland nog meer verslechteren. Grondtroepen zouden alleen via Hongarije binnen kunnen komen (via Albanië zou over de bergen moeten en Macedonië zou hier geen toestemming voor geven, red.), wat nog meer problemen oplevert.

Pinto stelde anderzijds vast dat de inzet van grondtroepen onvermijdelijk zal zijn als de situatie niet verbetert, de kans op een politieke oplossing kleiner wordt en de humanitaire situatie nijpender wordt. "Feitelijk is er nu al sprake van geleidelijke opbouw in Albanië met het oog op een dergelijk scenario", aldus Pinto.

Moeten we wel nog met Milosevic praten? Hierop antwoordde Thomas von Dunk dat hij gelooft dat het zinloos is om met een dictator als Milosevic te praten. De meeste dictators grijpen op een geweldadige manier de macht, waarna zij weer rust proberen te creëren. Milosevic daarentegen vaart juist wel bij onrust en blijft op die manier aan de macht. Bange Servische burgers scharen zich zo achter hem. Milosevic is een dictator die alles in werk stelt om zijn eigen macht te behouden.

Uit de zaal kwam de vraag of men wel over de eindscenario's heeft nagedacht. Wat zijn de oplossingen voor het conflict? "Ten eerste", antwoorde Koenders, "moet men Joegoslavië dwingen om, onder begeleiding van een internationale troepenmacht, de Kosovaren te laten terugkeren. Ten tweede, kan UNHCR de opvang niet aan. Er moet financiële hulp worden geboden en Nederland moet bereid zijn vluchtelingen op te nemen". Gerrit Valk voegde hieraan toe dat er in de kamer nu al een planning wordt gemaakt voor de wederopbouw van Joegoslavië.

Koenders wees er ook op dat het belangrijk is om Rusland erbij te blijven betrekken. Het zijn juiste de zwakke staten die gevaarlijk zijn. Ook de implosie van Rusland kan heel gevaarlijk zijn. Uiteindelijk zal er een internationaal protectoraat moeten komen. De PvdA is tegen het opdelen van het protectoraat. Het is vrijwel zeker dat de EU nog jaren aanwezig zal zijn in de regio.

Deel: ' PvdA in discussie over situatie Kosovo '
Lees ook