Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

PvdA in gesprek met de zorgsector in Gooi en Vechtstreek

Op 22 februari 1999 bezoekt een PvdA-delegatie Flat Kerkelanden in Hilversum. De delegatie bestaat uit gedeputeerde Enno Neef, diverse statenleden, 2e kamerleden Khadija Arib en Anneke van Dok en verschillende gemeenteraadsleden uit het Gooi. Het bezoek begint om 12.30 uur. Flat Kerkelanden is een goed voorbeeld van de combinatie van een verzorgingshuis, aanleunwoningen en seniorenwoningen.

Om 15.30 uur wordt het gezelschap verwacht in verpleeghuis Naarderheem te Naarden.

's Avonds, tussen 17.30 uur en 20.15 uur vinden gesprekken plaats in gebouw De Uit Wijk in Bussum. Vele vertegenwoordigers uit de zorgsector zullen aanwezig zijn. Gespreksleider is TV-journalist Nico va Steenbergen.

Recentelijk heeft de pers bericht over oplopende wachttijden in de zorg, met name in Gooi en Vechtstreek (zie de Gooi en Eemlander van 22-1-'99). De provincie is in toenemende mate verantwoordelijk voor de zorgsector. De PvdA vindt De Zorg een speerpunt voor toekomstig provinciaal beleid. Bij de komende evaluatie van het Provinciaal Plan Verzorging en Verpleging komt dit onderwerp, toegespitst op ouderenzorg, verder aan de orde. Nieuw is ook dat het Kabinet aan de provincie een regiefunctie toekent.
De provincie stimuleert in dit verband financieel het aanpassen van woningen, om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Informatie voor de pers/niet voor publicatie

Inlichtingen over de campagneactiviteiten op 22 februari zijn te krijgen bij
Nel Griffioen
035-6931015 (p)
035-6926412 (w)

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de PvdA in Noord-Holland kunt u ook vinden op Internet (www.pvda.nl/~nholland).

Deel: ' PvdA in gesprek met zorgsector in Gooi en Vechtstreek '
Lees ook