Partij van de Arbeid


PvdA in overleg met oppositie in Joegoslavië

23 juni 1999 PvdA-voorlichting

De buitenlandwoordvoerder van de Tweede-Kamerfractie, Bert Koenders, verbleef zondag 20 en maandag 21 juni, op uitnodiging van de heer Petre Rohan, oud premier van Roemenië en President van de Democratische Partij, in Boekarest. Koenders woonde hier een bijeenkomst bij van de democratische oppositie van Joegoslavië, inclusief Servië, Montenegro en Vojvodina.

Er is uitgebreid overleg geweest over de situatie in Servië en Montenegro, de positie van Milosevic en het tijdstip en de voorwaarden voor verkiezingen. Ook steun aan de niet door Milosevic gestuurde media, decentrale steun voor noodhersteloperaties, daar waar de oppositie aan de macht is, en concrete steun aan de civiele samenleving en de oppositie vanuit Europa en Nederland, kwamen uitgebreid aan de orde. Dit laatste punt is door de PvdA-fractie bij staatssecretaris Benschop aan de orde gesteld.

Tijdens dit overleg was overeenstemming over het feit dat het regime Milosevic zelf niet gesteund mag worden. Als prioriteit werd gesteld dat er specifieke steun aan de media en de oppositie moet komen en tevens specifieke steun aan 'bruggenbouw', daar waar de oppositie aan de macht is. Hier kunnen ook stedenbanden een rol spelen.

De resultaten van het overleg zullen door de PvdA en collega-partijen specifiek aan de orde worden gesteld in de Europese Unie.

Voor nadere informatie:
Bert Koenders 070 - 318 2764

Deel: ' PvdA in overleg met oppositie in Joegoslavië '
Lees ook